Menu odnośników dodatkowych

Małe dawki promieniowania docenione!

Operatorzy przy komorach gorących w OR POLATOM w NCBJ
Gdy organizm najpierw otrzyma niewielką dawkę promieniowania jonizującego, a po pewnym czasie drugą, wyraźnie większą, ryzyko wystąpienia negatywnych skutków będzie mniejsze niż w sytuacji, gdyby otrzymał tylko tę ostatnią. Zjawisko, znane jako efekt Rapera-Yonezawy, z powodzeniem opisali naukowcy z NCBJ. Ich badania nagrodzono dziś w Gliwicach prestiżową nagrodą Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych. ----

Best Paper Award konferencji NUTHOS-13 za pracę na temat modelowania przepływu turbulentnego

Dyplom wyróżnienia na konferencji NUTHOS-13
Mgr inż. Tomasz Kwiatkowski z Zakładu Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska NCBJ otrzymał nagrodę Best Paper Award za pracę zaprezentowaną podczas 13th International Topical Meeting on Nuclear Reactor Thermal-Hydraulics, Operation, and Safety (NUTHOS-13). Nagrodzona praca dotyczy analizy niepewności modeli turbulentnych przepływu chłodziwa w ściśle upakowanych kasetach paliwowych w reaktorach jądrowych. ----

Międzynarodowa Szkoła Letnia “New High-Temperature Technologies for Poland”

Szkoła Letnia DHD4GEN
W dniach 12-15 września 2022 roku w Kazimierzu Dolnym odbyła się Międzynarodową Szkoła Letnia w trakcie której zaprezentowano wykłady ekspertów ze Szwecji, Włoch, Szwajcarii, Japonii, Holandii i Indonezji oraz z NCBJ. Doktoranci NCBJ mieli okazję przedstawić wyniki swoich badań oraz uzyskać informację zwrotną ze strony zaproszonych gości. ----

Sztuczna inteligencja wytropi soczewki grawitacyjne

Obrazy odległych galaktyk, zniekształcone przez silne soczewki grawitacyjne, to wizualnie najbardziej nieszablonowe zjawiska fotografowane przez teleskopy. Ich automatyczna detekcja z wielu względów jest trudna. Podczas międzynarodowych warsztatów w Warszawie, dedykowanych uczeniu maszynowemu, naukowcy NCBJ zademonstrowali modele teoretyczne i oprogramowanie, które z wysoką skutecznością i wiarygodnością radzą sobie z tym zadaniem. ----

Reaktor MARIA przebada elementy budowanego we Francji reaktora termojądrowego ITER

Rdzeń reaktora MARIA
NCBJ zawarło umowę ramową z ITER Organization, w ramach której zbadane zostaną próbki materiałów i okna diagnostyczne, które znajdą zastosowanie w reaktorze termojądrowym ITER. Zostaną zaprojektowane specjalne kapsuły termostatyczne, które odtworzą warunki panujące w miejscu ich docelowej instalacji. Zostaną umieszczone w rdzeniu naszego reaktora, napromienione, a następnie przebadane. ----

Uczestnicy konferencji badań radiograficznych gościli w Świerku

13.09 NCBJ gościł uczestników dwudziestej drugiej Krajowej Konferencji Badań Radiograficznych. Tematyka tradycyjnie obejmowała m.in. współczesne trendy rozwoju radiografii rentgenowskiej, ciekawe przypadki spotykane w trakcie prowadzonych badań, nowinki techniczne i technologiczne oraz nowe obszary zastosowań obrazowania RTG. ----

Naukowcy NCBJ nagrodzeni grantami NCN: POLONEZ BIS i SONATINA

Dwaj naukowcy NCBJ zostali nagrodzeni grantami konkursów Narodowego Centrum Nauki. Dr Wenyi Huo z Centrum Doskonałości NOMATEN otrzymał grant POLONEZ BIS na realizację projektu dotyczącego stopów o wysokiej entropii, natomiast dr Ilkka Samuli Mäkinen uzyskał grant z konkursu SONATINA na projekt dotyczący pętlowej grawitacji kwantowej. ----

W NCBJ powstają warstwy metaliczne o wysokiej entropii

Fot. 1. Magdalena Wilczopolska i Grzegorz Witold Strzelecki, doktoranci NCBJ, prezentują katody z pierwiastkami używane w badaniach nad wytwarzaniem wieloskładnikowych warstw o wysokiej entropii.
Aluminium, tytan, nikiel, niob i wolfram – aż pięć pierwiastków składa się na warstwy o wysokiej entropii właśnie wyprodukowane w Narodowym Centrum Badań Jądrowych. Ich wytworzenie oznacza, że ośrodek w Świerku włączył się w badania nad pokryciami uchodzącymi we współczesnej inżynierii powierzchni za jedne z najbardziej nowatorskich. ----

Błędne doniesienia o problemach z dostępnością LutaPolu

Pojemniki z LutaPolem
W związku z artykułem w Gazecie Stołecznej zatytułowanym "Pacjentce z nowotworem odwołano leczenie. Powód? Radioizotop sprowadzany jest z Rosji” wyjaśniamy, że powody opisanej sytuacji nie leżą po stronie NCBJ i nic nam nie wiadomo o tym, by można je było wiązać z problemami z dostawami z Rosji. ----

Pierwsze obliczenia stanów przejściowych reaktora dwupłynowego DFR

Przekrój rdzenia modelowanego reaktora DFRm z wyszczególnionymi rurami paliwowymi (kolor żółty), chłodziwem (kolor różowy), reflektorem (kolor niebieski) i powłoką z węglika krzemu (kolor zielony). Źródło: https://doi.org/10.1002/er.8387
Ważnym etapem wprowadzania koncepcji reaktorów jądrowych IV generacji są wszechstronne badania i modele ich działania. Na podstawie analiz potwierdzono np. pasywne bezpieczeństwo reaktora DFRm, dzięki wyznaczeniu temperaturowego współczynnika reaktywności. W pracy opublikowanej ostatnio w czasopiśmie International Journal of Energy Research, po raz pierwszy przedstawiono obliczenia stanów przejściowych dla takiego reaktora. ----

Strony